De op deze website getoonde informatie wordt door Gibiz Lighting met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gibiz Lighting kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gibiz Lighting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Op sommige plaatsen op de site worden koppelingen (links) naar andere internetsites aangeboden, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Gibiz Lighting ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Gibiz Lighting verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Gibiz Lighting stelt alles in het werk om misbruik van de website www.zakelijk.gibizlighting.nl te voorkomen. Desondanks is Gibiz Lighting niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. De op de website vertoonde beelden zijn uit eigen archief afkomstig of voor gebruik op deze site beschikbaar gesteld door derden. Het gebruik van de op deze website gebruikte afbeeldingen is niet toegestaan.